PRODUCTS

Acotile 20

Keo dán gạch trong nhà

Acotile 21

Keo dán gạch ngoài trời và trong nhà (C1)

Acotile 22

Keo dán gạch ngoài trời và trong nhà (C1)

Acotile 28

Keo dán gạch chống thấm cho hồ bơi

Acotile 32

Keo dán gạch lên bề mặt gỗ, nhựa và tấm alu gốc nhũ tương

Acobond A33

Phụ gia polymer cho keo dán gạch và keo chà ron

  • Facebook

© 2019 by Adchem Construction Chemicals