PRODUCTS

Acopox/Epokote 616

Sơn lót epoxy gốc nước

Acopox/Epokote 626

Sơn phủ epoxy gốc nước

Acopox/Epokote 617

Sơn lót epoxy không dung môi cho sàn khô

Acopox/Epokote 618

Sơn lót epoxy không dung môi cho sàn ẩm

Acopox/Epokote 636

Sơn phủ epoxy không dung môi

Acopox/Epoflo 822

Lớp bã epoxy cho sàn

Acopox/Epoflo SL 828

Sơn đổ epoxy tự phẳng cho sàn

Acopox/Epoflo MTX

Vữa epoxy cường độ cao

Floorseal SH300

Chất tăng cứng, đặc chắc bề mặt bê tông, chống bụi

Floorseal SH320

Chất tăng cứng, đặc chắc bề mặt bê tông, chống bụi

Acotop HF

Hợp chất tăng cứng mặt sàn bê tông gốc khoáng thạch anh

  • Facebook

© 2019 by Adchem Construction Chemicals