Acoflex 133

Acoflex 133

Lớp phủ chống thấm gốc xi măng mặt tích cực và tiêu cực

Màng chống thấm ngược gốc xi măng-polymer.

Liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm.