Acoseal S

Acoseal S

Lớp lót chống thấm nước dựa trên silicon (vô hình)

Chất chống thấm (vô hình) silicone gốc trượt nước

Liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm.