Epokote616

Epokote616

Epokote 616 / Acopox

Sơn lót epoxy gốc nước

Sơn lót epoxy gốc nước

EPOKOTE 616 là sơn lót và chất trám khe gốc epoxy gốc nước. Nó được phát triển đặc biệt để sử dụng làm lớp sơn lót để làm kín bề mặt trước khi thi công lớp phủ epoxy gốc nước và sàn hoàn thiện tự san phẳng.

-------

Epokote 616 là sơn lót gốc nước, tương thích với bề mặt có độ ẩm cao, được sử dụng làm lớp sơn lót cho lớp sơn lót và tường gốc epoxy hoặc Polyurethane hệ thống nước.

Epokote 616 cũng được thi công để tạo lớp phủ trong suốt chống bụi, chống mài mòn cho mặt bê tông