Epokote618

Epokote618

Epokote / Acopox 618

Sơn lót epoxy không dung môi chống ẩm

Sơn lót epoxy không dung kháng ẩm

EPOKOTE 618 là loại sơn lót và keo epoxy chống ẩm không chứa dung môi.

Nó được phát triển đặc biệt để sử dụng làm lớp lót chống thấm sàn bê tông khô và ẩm, trước khi thi công các hệ thống sơn và sàn epoxy không dung môi và dung môi.

-------

Epokote 618 là sơn lót không dung kháng ẩm cho sơn epoxy và Polyurethane. Chuyên ứng dụng thi công cho tường và sàn bê tông.

Epokote 618 but duoc ap dung thi cong dung de tao ra cac lop sơn trong suốt trên bề mặt bê tông mài mòn và cảm biến chất lượng.