Epokote626

Epokote626

Epokote / Acopox 626

Lớp phủ epoxy gốc nước

Sơn phủ epoxy gốc nước

EPOKOTE 626 là sơn epoxy gốc nước hai thành phần dùng cho sàn bê tông, tường và các bề mặt có tính kiềm.

Nó đã được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, thương mại và thể chế, nơi yêu cầu bề mặt trang trí có độ bóng thấp.

---

EPOKOTE 626 là sản phẩm sơn epoxy gốc nước hai thành phần tương thích với độ ẩm, chuyên ứng dụng sơn phủ cho sàn bê tông, tường và bề mặt kiềm tính.

Sản phẩm được ứng dụng thi công rộng.