Epokote 636

Epokote 636

Epokote / Acopox 636

Lớp phủ epoxy không dung môi

Sơn phủ epoxy không dung môi

EPOKOTE 636 là sơn epoxy hai thành phần không dung môi, có độ rắn chắc cao dùng cho sàn và tường.

Nó đã được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, thương mại và thể chế, nơi yêu cầu bề mặt có độ bóng cao và chịu được hóa chất.

------

Epokote 636 is sơn epoxy không dung môi thành phần cảm ứng hóa chất, chuyên ứng dụng sơn phủ cho tường và sàn bê tông.

Epokote 636 có độ bóng cao và khả năng chịu mài mòn và cảm biến chất lượng tốt.