Flexguard PVC Waterbars

Flexguard PVC Waterbars

PVC Waterstop

Băng cản nước nhựa PVC

FLEXGUARD PVC WATERBAR được sản xuất từ nhựa nhiệt dẻo chất lượng cao, được làm dẻo và ổn định cho các đặc tính được kiểm soát.

Để có chất lượng ổn định, không sử dụng PVC tái chế. Chúng được đùn với nhiều độ dày, chiều rộng và kích thước bóng đèn trung tâm, ứng dụng các mối nối xây dựng bên trong và bên ngoài.

---