PU dẻo 200 & 500

PU dẻo 200 & 500

Bọt phun polyurethane một thành phần

Xốp nở chống thấm

Flexifoam chuyên dùng để bơm nước rò rỉ từ bê tông, các vết nứt và các mối nối. Sau khi được bơm vào, nó đi đến nước bên trong các cấu trúc và nở ra sau đó trở thành một khối bọt và ngay lập tức ngăn chặn sự rò rỉ nước.

-------

Là sản phẩm polyurethane dịch vụ 1 thành phần, chuyên sử dụng sớm các mạch dừng, vết nứt vỡ bê tông rỗ chứa nước bên trong.

Sau khi bơm và nước, Flexifoam SW-PU trương nở và hình thành những khối xốp chống thấm nước hiệu quả cao.