CHỐNG THẤM

Adchem cung cấp các giải pháp chống thấm tiêu chuẩn cao và bền cho các công trình xây dựng và hộ gia đình.

Tất cả các sản phẩm được phát triển cẩn thận và kiểm tra thực địa để có chất lượng vượt trội.

ISO Certified-01.png

Màng chống thấm acrylic gốc nước

Màng chống thấm polyurethane acrylic

Màng chống thấm polyurethane gốc dung môi

Màng chống thấm polyurethane gốc nước

Màng chống thấm bitum

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Lớp phủ chống thấm gốc xi măng mặt tích cực và tiêu cực

Màng chống thấm gốc xi măng dẻo

Màng chống thấm gốc xi măng dẻo